Przydatna elektronika w smart domu

W ostatnich latach coraz więcej osób decyduje się na wybudowanie tzw. inteligentnego domu. Charakteryzuje się on tym, że posiada liczne rozwiązania technologiczne, które w znacznym stopniu zwiększają komfort przebywania w pomieszczeniach, obniżają koszty eksploatacji i wpływają na wzrost bezpieczeństwa domowników. Co istotne, urządzenia takie są zazwyczaj sterowane za pomocą aplikacji w smartfonie. Warto pomyśleć choćby o inteligentnych gniazdkach czy czujnikach dymu. 

Nowoczesne rozwiązania nie muszą być skomplikowane ani drogie

Podstawą smart domu powinien być system monitoringu, obejmujący czujniki ruchu oraz czujniki otwarcia okien i drzwi. W razie wykrycia ruchu w mieszkaniu podczas naszej nieobecności przesyła on na smartfon informację alarmową, a dzięki temu możemy podjąć stosowne działania – np. powiadomić zarządcę budynku albo firmę ochroniarską. Drugim niezwykle przydatnym rozwiązaniem jest inteligentne oświetlenie w postaci włączników światła sterowanych z poziomu aplikacji, ewentualnie głosem. Można je z powodzeniem połączyć z detektorami ruchu, co sprawi, że po wejściu do danego pomieszczenia światło zapali się, a po wyjściu z niego – zgaśnie.

Oprócz tego warto zamontować głowicę termostatyczną. Jej podstawowe zadania to włączanie i wyłączanie ogrzewania o konkretnych porach, utrzymanie różnej temperatury w osobnych wnętrzach, stałe informowanie o poziomie zużycia ciepła, a także powiadamianie o wszelkich usterkach. Oto pozostałe zalecane urządzenia:

– czujniki dymu, gazu oraz zalania

– zamki otwierane za pomocą aplikacji i kodu (umożliwiające np. wpuszczenie do domu dziecka, które zapomniało kluczy)

– zestawy kina domowego obsługiwane głosem 

– automatyczne rolety i żaluzje (ich otwieranie nie wymaga używania rąk)

– stacje pogodowe pozwalające na szybkie sprawdzenie temperatury czy siły wiatru 

Jak wybrać odpowiedni akumulator?

Akumulator jest jednym z najważniejszych elementów znajdujących się w samochodzie. To dzięki niemu jesteśmy w stanie w ogóle odpalić silnik! Dlatego wybór odpowiedniego akumulatora jest niezwykle istotną kwestią i należy poświęcić jej odpowiednio dużo uwagi, aby zapewnić sobie możliwość pewnej i komfortowej jazdy.

Akumulator dostosowany do napędu

Na rynku znajduje się kilka rodzajów akumulatorów. Główną różnicą między modelami jest to, że aby akumulator mógł pracować, musimy samodzielnie dolewać elektrolitu, bądź też jesteśmy z tego obowiązku zwolnieni. Jeśli chcemy kupić sprzęt akumulatorowy, sprawdźmy dokładnie zgodność parametrów pomiędzy interesującym nas urządzeniem a samochodem, do którego planujemy ten sprzęt włożyć. W przeciwnym razie całość może ulec szybkiemu zużyciu albo, co gorsza, stać się źródłem jakiejś awarii.

Jak dopasować kabel do urządzenia?

Wybór zamiennika do uszkodzonego kabla w urządzeniu dobrze poprzedzić przygotowaniami zanim odwiedzi się sklep elektroniczny. Warto znać chociażby numer serii czy też model naszego urządzenia, bo wówczas ułatwi to specjaliście zorientowanie się w konkretnej potrzebie. Dobór odpowiedniego kabla musi być po prostu poprzedzony znajomością podstawowych kwestii technicznych.

Jeśli przekrój będzie zbyt mały może być niewystarczający do uruchomienia urządzenia, z kolei zbyt duży natomiast sprawiać problemy lub powodować nawet zapalenie urządzenia lub instalacji elektrycznej. Aby zatem tego uniknąć należy bardzo uważnie dokonać ostatecznego wyboru kabla, najlepiej po konsultacji ze specjalistą.

Wymogi techniczne

Wszystkie niezbędne informacje zazwyczaj znajdują się na naklejce od producenta, umieszczonej na tylnej ścianie urządzenia. Aby uniknąć ewentualnych nieporozumień można po prostu zrobić zdjęcie telefonem. Dzięki zdjęciu sprzedawca, specjalizujący się w sprzedaży okablowania, nie będzie miał żadnych trudności z wyborem odpowiedniego do potrzeb klienta.

Czym jest bhp?

BHP to zbiór reguł dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasady te zostały określone przede wszystkim w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy oraz o ochronie przeciwpożarowej. Obejmują one m.in. zagadnienia odnoszące się do obowiązków pracodawcy, warunków pracy, które powinny zostać zapewnione podwładnym, zagrożeniach, jakie w czasie jej trwania mogą dotyczyć pracowników, a także ich bezpieczeństwa. Zwłaszcza ta ostatnia kategoria zawiera niezwykle szeroką bazę tematów. Reguły BHP szczegółowo omawiają kwestie zachowania pracowników, wymaganego ubioru ochronnego, a także określają jakie środki bezpieczeństwa oraz znaki bezpieczeństwa informacyjne i ostrzegawcze powinny być umieszczane w każdym zakładzie pracy.

 

Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy

Każda zatrudniona osoba ma obowiązek zapoznać się z zasadami BHP, obowiązującymi w danej firmie. Choć sam zbiór reguł nie zmienia się, to zależnie od stanowiska, kluczowe dla właściwego wykonywania powierzonych obowiązków oraz bezpieczeństwa pracownika mogą być inne z nich. Informacje dotyczące właściwego ubioru ochronnego i znajomość znaków ostrzegawczych, niezwykle istotne dla zatrudnionego w magazynie operatora wózka widłowego, nie będą przydatne dla sekretarki prezesa firmy transportowej. Ją z kolei interesować będą kwestie regulujące pracę przy komputerze, które również są uwzględnione w BHP. Obie te osoby powinny jednak zostać zapoznane z przysługującymi im prawami oraz obowiązkami, jakim podlegają. Niezależnie od charakteru działalności, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków pracy, niezbędnych szkoleń, badań lekarskich oraz dostępu do środków ochrony indywidualnej lub zbiorowej, takich jak właściwe oznakowanie drogi ewakuacyjnej czy gaśnica proszkowa. Z drugiej strony pracownik ma obowiązek przestrzegać wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Każdy pracodawca jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo zatrudnionych w jego przedsiębiorstwie osób. Działania podjęte przez niego w tym celu powinny obejmować szkolenia BHP, zlecanie wymaganych badań lekarskich, regularną konserwację obiektów oraz przeglądy urządzeń. Niezwykle ważne jest także wyposażenie zakładów pracy w odpowiednie znaki bezpieczeństwa oraz środki ochronne. Właściwie oznakowana droga ewakuacyjna to kluczowa kwestia w przypadku konieczności nagłego opuszczenia budynku przez pracowników. Powinni oni też mieć świadomość, jak należy się zachować w takim przypadku i gdzie znajduje się miejsce zbiórki. Informacje takie zdobywają dzięki szkoleniom oraz regularnym alarmom próbnym. Zasady BHP określają także konieczność wyposażenia budynków m.in. w gaśnice oraz środki pierwszej pomocy.