Przygotowywanie próbki betonu do badań

Dobry beton to nie tylko najwyższej jakości składniki do przygotowania mieszanki, lecz także jej właściwa i starannie dobrana receptura. W celu zapewnienia bieżącej kontroli mieszanki betonowej w trakcie produkcji lub rozładunku na budowie wykonuje się badania betonu. Są to próby laboratoryjne oraz badania bezpośrednio u Inwestora. Najczęściej wykonywane są badania gęstości i konsystencji oraz wytrzymałości betonu. Wykrycie jakichkolwiek nieprawidłowości pozwala na wczesną weryfikację wytrzymałości i w razie potrzeby wzmocnienie elementów konstrukcji.

Aparatura kontrolno-pomiarowa

Badanie wytrzymałości betonu wykonuje się metodą sklerometryczną młotkiem Schmidta. Jest on ręcznym, przenośnym przyrządem do nieniszczących badań wytrzymałości betonu. Badanie wytrzymałości betonu młotkiem Schmidta jest nieinwazyjne, a próbki nie ulegają zniszczeniu. Przy użyciu młotka Schmidta ocenimy także jednorodność betonu w konstrukcji i szybko zlokalizujemy obszary o innych parametrach, nawet na dużych powierzchniach. Młotek Schmidta wykorzystywany jest głównie w budownictwie, ale służyć może do pomiaru twardości w materiałów w innych branżach. Biorąc pod uwagę wysoką niezawodność i szerokie zastosowanie, za młotek Schmidta cena jest niewygórowana.

Ubijak Marshalla to aparat ręczny lub automatyczny przeznaczony jest do zagęszczania próbek mas mineralno-asfaltowych, oznaczania ich stabilności i odkształcenia. Próbki w kształcie walca o określonej średnicy przygotowuje się najpierw na etapie projektowania składu mieszanki, a później w celu oceny poprawności zagęszczenia warstwy nawierzchni. Zagęszczanie w ubijaku Marshalla jest najprostszą i najbardziej powszechną metodą przygotowywania próbek do dalszych badań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiem + osiemnaście =