Co zrobić, aby sprzedać mieszkanie, które jest zadłużone?

Sprzedaż nieruchomości następuje zazwyczaj w sposób identyczny, jak w przypadku każdej innej transakcji związanej z wymianą dóbr. Istnieją jednak przypadki, kiedy zadanie to może by utrudnione. Przykładem jest sytuacja, kiedy mieszkanie jest zadłużone lub obciążone hipoteką. Fakt nieuregulowanych należności i zobowiązań związanych chociażby z samym użytkowaniem lokum, działa zdecydowanie na niekorzyść sprzedającego. Nie oznacza to jednak, że sprzedaż domu jest całkowicie niemożliwa.

Jak sprzedać zadłużone mieszkanie?

Najczęstszym przypadkiem jest hipoteka, której umowa nie została zrealizowana w całości, dlatego rozważmy transakcję takiej właśnie sytuacji. Chcąc przeprowadzić sprzedaż zadłużonego mieszkania, należy w pierwszej kolejności uzyskać zgodę wierzyciela, a więc banku, na wykreślenie egzekucji komorniczej z księgi wieczystej. Jednocześnie konieczne będzie sporządzenie i zawarcie tzw. umowy przedwstępnej z potencjalnym klientem.

W niektórych sytuacjach może być też wymagane wpłacenie przez nabywcę zaliczki dla banku. Następnie trzeba poczekać na wpłynięcie odpowiednich pism informujących o udzieleniu zgody i zakończeniu postępowania. Później należy spotkać się z komornikiem i dokonać odpowiednich modyfikacji dokumentów. Wówczas mieszkanie zostaje odstąpione kupującemu za ustaloną kwotę. W przypadku, gdy dług przewyższa jego wartość, nabywca zostaje zobowiązany do uregulowania należności, lub za porozumieniem stron dokonuje tego ustępujący właściciel. Wszystko to będzie zależeć od konkretnych zapisów umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × pięć =