Używanie wózków widłowych – skąd mamy pewność, że są w dobrym stanie technicznym

Wózki widłowe są pojazdami powszechnie używanymi na powierzchniach magazynowych, w sklepach oraz w przemyśle. Ich zadaniem jest ułatwienie pracy, przewożenie ciężkich palet z towarem oraz wstawianie ich w regały wysokiego składowania. Wózek to podstawowe narzędzie pracy, dlatego powinno być sprawne i bezpieczne. Wózek musi mieć kartę techniczną, w której zamieszcza się niezbędne badania i naprawy.

Jak określa się sprawność wózków widłowych?

Aby ocenić stan techniczny wózków, należy mierzyć resurs UDT wózków widłowych. Ocena parametrów pozwala określić stan sprzętu oraz orientacyjną, pozostałą ilość godzin pracy zważywszy na założone parametry eksploatacji w danych warunkach użytkowania. Wózki widłowe narażone są często na uszkodzenia, może być to spowodowane przekroczonym tonażem palety, niewłaściwym użytkowaniem pojazdu magazynowego. Bardzo ważne jest określenie stanu technicznego, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji na powierzchni magazynowej lub sklepowej oraz uszkodzenia wózków. Resurs powinien być wykonywany przez specjalistyczną firmę, która oblicza parametry i na ich podstawie ocenia i nadzoruje stan techniczny sprzętu. Bierze się pod uwagę warunki pracy, specyfikację produktu i dane od producenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery × 3 =