Sporządzenie testamentu – jak się za to zabrać?

Spisanie ostatniej woli i rozdysponowanie majątku wedle własnego uznania, staje się coraz bardziej powszechnym sposobem dzielenia mienia między członków rodziny. Nim jednak spadkodawca sporządzi testament, warto dowiedzieć się, jak nadać dokumentowi mocy prawnej – a co za tym idzie – również sprawczej. Warto pamiętać o tym, że ostatnia wola spisana na kartce papieru w zaciszu domowej nie ma takiej rangi, jak akt notarialny i może być z łatwością podważona przez osoby nieujęte w testamencie lub uznające dokument za fałszywy. Takie spory rozstrzyga wtedy sąd. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak skutecznie napisać testament i o czym należy pamiętać, by pozostawione dyspozycje co do majątku były niepodważalne i ważne w świetle prawa.

Dlaczego warto spisać testament?

W przypadku braku oświadczenia ostatniej woli, dziedziczenie majątku zmarłego następuje w sposób ustawowy, a do majątku i zachowku upoważnieni są nie tylko małżonkowie i dzieci, ale i rodzice czy rodzeństwo spadkodawcy – w ściśle określonych literą prawa częściach. W przypadku spisania testamentu spadkodawca dobrowolnie dysponuje swoim majątkiem, dzieląc go wedle uznania. Warto przemyśleć kwestię spadkobierców, a także mienia, którymi chcemy ich obdarować. Testament stwarza także możliwość wydziedziczenia niechcianego, ewentualnego spadkobiercy. Tu jednak należy zachować czujność – wydziedziczenie musi być poparte solidną argumentacją: osoba wykluczona z praw w udziale w spadku zmarłego musi dopuścić się na przykład ciężkiego zaniedbania względem spadkodawcy, polegającego na uporczywym uchylaniu się od ciążących na niej obowiązkach rodzinnych. 

Jaka forma testamentu jest najwłaściwsza?

Choć ostatnia wola może być spisana na papierze w domu lub przekazana ustnie, najlepiej kiedy ma postać aktu notarialnego. Decyzja o spisaniu testamentu u notariusza niesie za sobą szereg korzyści. Taki dokument w przypadku ewentualnej rozprawy sądowej jest niepodważalny, nie grozi mu także zaginięcie, ze względu na przechowanie jego kopii w kancelarii. Koszt sporządzenia testamentu u notariusza jest stosunkowo niski, a stanowić może zabezpieczenie naszego majątku. Swoje sprawy warto powierzyć profesjonalnej kancelarii – jeśli interesują nas usługi notarialne na terenie Gniezna i okolic warto zwrócić się o pomoc do kancelarii, którą znajdziemy na https://www.notariuszgniezno.com.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × dwa =